Friends Getaway, El Magic Beach Resort, Samal, Davao City

Hello there! Everybody's excited of the Mother's Day celebration last May 13. A part from the plan of getting away from the chaotic city, Me, Daphne and Lord planned to spend a night at Samal just to unwind ourselves from the stress our bodies are keeping while celebrating Mother's Day Good thing, part of my internship assignment was to … Continue reading Friends Getaway, El Magic Beach Resort, Samal, Davao City

Isang Dapit Hapon sa Dagat

Daplis ng hangin sa aking mukha Daplis ng tubig sa sakay kong bangka Lawak ng luntiang dagat tila walang hangganan Ito'y nagsasabi na mayroon tayong patutunguhan Sa bangka't upuan aking sinasandalan Tanaw ko ang ibang taong ang tingin may malalim na pinanghuhugutan Ang iba'y may tuwa't sa bibig dala pati ngiti Iba nama'y lungkot sa … Continue reading Isang Dapit Hapon sa Dagat