Isang Dapit Hapon sa Dagat

Daplis ng hangin sa aking mukha Daplis ng tubig sa sakay kong bangka Lawak ng luntiang dagat tila walang hangganan Ito'y nagsasabi na mayroon tayong patutunguhan Sa bangka't upuan aking sinasandalan Tanaw ko ang ibang taong ang tingin may malalim na pinanghuhugutan Ang iba'y may tuwa't sa bibig dala pati ngiti Iba nama'y lungkot sa … Continue reading Isang Dapit Hapon sa Dagat

It may not be certain but it is true.

I can still remember the many times I dreamed and thought  to have someone that can see me clearly when everything else is blur. Remembering the times that I question myself how I was able to live life on my own  with self-motivation, self-pursuance, self-eagerness and self-fulfillment. Those times that I hope to better understand … Continue reading It may not be certain but it is true.